Bản tin logistics hàng không số 32

23.10.2023

✈ 𝗖𝗮̀𝗻𝗴 𝘃𝗲̂̀ 𝗱𝗮̂̀𝗻 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗻𝗮̆𝗺, 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗻𝗼́𝗻𝗴  

Cập nhật ngay từ Bản tin Logistics Hàng không số 32 từ ALS: 

  • Hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc mở đường bay thẳng hằng ngày đến Khánh Hòa 
  • Korean Air sẽ bán một số tuyến vận tải hàng hóa hàng không của Asiana Air tại Châu Âu
  • Kuehne+Nagel hợp tác để cải thiện hiệu quả xử lý hàng hóa hàng không 
  • Hé lộ hãng hàng không bay đúng giờ nhất 9 tháng đầu năm 2023
  • Dấu hiệu ngành vận tải hàng hóa hàng không cân bằng từ các hợp đồng dài hạn 

P.s: Bản tin Logistics Hàng không được phát hành định kỳ vào sáng thứ 2 định kỳ trên website của ALS. 

Cập nhật nhanh hơn – Đón đầu xu hướng sớm hơn 

Bản tin Logistics Hàng Không số 32

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS