ALS WAREHOUSE

Quản lý hậu cần kho vận
ALS sở hữu hệ thống kho lưu trữ có diện tích lớn. Diện tích lên tới 1.000.000 m2. Đầy đủ loại hình kho phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hoá xuất nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan...
Đáp ứng lưu trữ tài liệu số lượng lớn với hệ thống kho quy chuẩn...
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ các hàng hoá cần nhiệt độ bảo quản từ - 20 độ đến 0 độ...
Đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hoá thông thường với diện tích lên tới triệu m2

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS