DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Đào tạo nghiệp vụ hàng hóa
ALS là đơn vị đào tạo nghiệp vụ hàng hóa hàng không chuẩn IATA và đào tạo hàng nguy hiểm cấp chứng chỉ IATA tại Việt Nam. Chúng tôi góp phần xây dựng, bổ sung các nhân sự có chất lượng cao, đảm bảo hoạt động xử lý và vận chuyển hàng hoá cho các tổ chức & doanh nghiệp.
Tại ALS, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách hàng chương trình đào tạo vừa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty vừa bảo đảm các yêu cầu của Cơ quan chức năng.
Trung tâm đào tạo ALS được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công nhận là cơ sở đào tạo CBTA của IATA duy nhất tại miền Bắc, Việt Nam. Nhờ đó, ALS có đủ điều kiện đào tạo về Quy định vận chuyển Hàng hoá nguy hiểm bằng đường hàng không / IATA Dangerous Goods Regulations by Air.
Chương trình đào tạo Logistics được ALS xây dựng theo chương trình chuẩn quốc tế "CARGO INTRODUCTORY" của IATA và bổ sung những thực tế hoạt động tại Việt Nam.

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS