Tin tức

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 202...

29.12.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc tạm hoãn việc cấp giấy chứng nhận Sở Hữu Cổ Phần ALS

Công ty CP Logistics Hàng không (ALS) xin thông báo tạm hoãn việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ALS liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phần đến khi k...

10.08.2021 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

20.07.2021 Tìm hiểu thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý ...

09.07.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics Hàng không. Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niê...

23.06.2021 Tìm hiểu thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

15.06.2021 Tìm hiểu thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

14.06.2021 Tìm hiểu thêm

Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Cảm ơn sự...

05.06.2021 Tìm hiểu thêm

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Cảm ơ...

29.04.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo Vv báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thúy ...

Thông báo Vv báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thúy Nga. Ngày 03/12/2020, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) nhận được Giấy đề ng...

03.12.2020 Tìm hiểu thêm

Quyết định về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

12.11.2020 Tìm hiểu thêm

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý c...

05.10.2020 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS