Tin tức

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2...

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

06.03.2023 Tìm hiểu thêm

Thông báo Vv chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

22.07.2022 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần cổ...

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông được nhận phần cổ tức còn lại năm 2021 và thực hiện chi trả phần...

14.07.2022 Tìm hiểu thêm

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết DHĐCĐ thường niên 2022. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

05.07.2022 Tìm hiểu thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

04.06.2022 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 202...

29.12.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc tạm hoãn việc cấp giấy chứng nhận Sở Hữu Cổ Phần ALS

Công ty CP Logistics Hàng không (ALS) xin thông báo tạm hoãn việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ALS liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phần đến khi k...

10.08.2021 Tìm hiểu thêm

Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả phần cổ tức năm 2020

20.07.2021 Tìm hiểu thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý ...

09.07.2021 Tìm hiểu thêm

Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Logistics Hàng không. Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niê...

23.06.2021 Tìm hiểu thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

15.06.2021 Tìm hiểu thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

14.06.2021 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS