ALS VALUES ADDED

Dịch vụ giá trị gia tăng
Cung cấp các dịch vụ gia tăng bổ sung, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.
Là đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với hải quan cùng các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý hàng hoá xuất nhập khẩu quốc tế
Đối với các doanh nghiệp, để có được ngay lập tức một nền tảng hạ tầng Logistics (văn phòng, kho hàng hoá, biển bảng quảng cáo,…)

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS