Dịch vụ hải quan

Là đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với hải quan cùng các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý hàng hoá xuất nhập khẩu quốc tế, ALS cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khai báo, xử lý thủ tục hải quan, thông quan hàng hoá hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

Bằng kinh nghiệm của mình, ALS giúp quá trình thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu trở nên đơn giản hơn, tạo điện kiện cho dòng chảy lưu thông hàng hoá nhanh chóng.

Với ALS, các thủ tục hải quan trở nên tinh gọn và nhanh chóng hơn!

Những lợi ích vượt trội khi sử dụng

Dịch vụ hải quan tại ALS

Xử lý nhanh chóng các thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu theo từng yêu cầu đặc thù riêng biệt, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp
Tư vấn miễn phí các loại hình khai quan phù hợp để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế nhất với từng mặt hàng
Khai báo hải quan điện tử, thay mặt chủ hàng làm việc với các cơ quan Hải quan hay các cơ quan có liên quan khác
Chi phí dịch vụ cạnh tranh, ổn đinh, trực tiếp không qua trung gian

Quy trình cung ứng dịch vụ

Chứng nhận

ALS giúp bạn xử lý mọi thủ tục hải quan cần thiết từ đầu đến cuối với các bên liên quan đảm bảo tính chính xác, tin cậy, linh hoạt. (Thông quan hàng hoá xuất/nhập khẩu - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập kho ngoại quan - Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh - Thủ tục hải quan đối với hàng nguy hiểm - Thủ tục hải quan khác có liên quan).
  • Giấy phép kinh doanh dịch vụ hải quan
  • Chứng nhận ISO 9001 : 2015

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS