Tin tức

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Lái xe tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Lái xe làm việc tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.

13.03.2024 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Đầu tư làm việc tại Công ty con.

11.03.2024 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản trị rủi ro

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Quản trị rủi ro làm việc tại Công ty mẹ.

27.12.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh vận tải

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên Kinh doanh vận tải làm việc tại Công ty Con.

08.08.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí nhân viên Lễ Tân - Hành Chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên vị trí Nhân viên Lễ tân – hành chính tại công ty mẹ. Trực tổng đài, tiếp đón khách, hướng dẫn khách đến...

14.06.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Helpdesk tại Bắc Ninh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Helpdesk làm việc tại Bắc Ninh.

15.05.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên viên lập trình

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên lập trình làm việc tại Công ty mẹ.

06.04.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Phó Ban Công nghệ thông tin

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Phó Ban Công nghệ thông tin làm việc tại Công ty mẹ.

06.04.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh vận tải

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh vận tải làm việc tại Công ty Con.

09.02.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh Logistics/ Forwarder

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh Logistics/ Forwarder làm việc tại Công ty...

09.02.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh làm việc tại Công ty Con.

23.11.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên gia vận hành dịch vụ ERP

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên gia vận hành dịch vụ ERP làm việc tại Công ty mẹ.

02.11.2022 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS