Tin tức

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh vận tải

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên Kinh doanh vận tải làm việc tại Công ty Con.

08.08.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí nhân viên Lễ Tân - Hành Chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên vị trí Nhân viên Lễ tân – hành chính tại công ty mẹ. Trực tổng đài, tiếp đón khách, hướng dẫn khách đế...

14.06.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Helpdesk tại Bắc Ninh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Helpdesk làm việc tại Bắc Ninh.

15.05.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên viên lập trình

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên lập trình làm việc tại Công ty mẹ.

06.04.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Phó Ban Công nghệ thông tin

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Phó Ban Công nghệ thông tin làm việc tại Công ty mẹ.

06.04.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh vận tải

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh vận tải làm việc tại Công ty Con.

09.02.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh Logistics/ Forwarder

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh Logistics/ Forwarder làm việc tại Công t...

09.02.2023 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh làm việc tại Công ty Con.

23.11.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên gia vận hành dịch vụ ERP

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên gia vận hành dịch vụ ERP làm việc tại Công ty mẹ.

02.11.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí SALE kho lưu trữ tài liệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Sales phụ trách mảng kho phục vụ chuỗi cung ứng lạnh và kho lưu...

01.10.2022 Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ALS có nhu cầu tuyển dụng Kế toán trưởng cho công ty con. Địa điểm làm việc: VP tại CLC – YP6 – KCN Yên Phong ...

15.09.2022 Tìm hiểu thêm

ALS Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý hệ thống thông tin thị trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên viên Quản lý hệ thống thông tin thị trường (Marketing In...

18.07.2022 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS