Tin tức

ALS tuyển dụng vị trí nhân viên Lễ Tân - Hành Chính

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên vị trí Nhân viên Lễ tân – hành chính tại công ty mẹ. Trực tổng đài, tiếp đón khách, hướng dẫn khách đế...

01.04.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Chuyên gia C&B

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Chuyên gia C&B làm việc tại công ty mẹ. Địa điểm làm việc: Tầng...

25.03.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Phó Ban Tài Chính – Đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Phó Ban Tài Chính – Đầu tư làm việc tại công ty mẹ.

04.03.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Sales Logistics làm việc tại các công ty trong hệ thống. Địa đi...

03.03.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Dịch vụ khách hàng làm việc tại công ty con ALS Wareh...

03.03.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên Business Intelligency (BI)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Nhân viên Business Intelligency (BI) làm việc tại công ty mẹ.

02.03.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Nhân viên điều hành vận tải

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ALS có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên điều hành vận tải cho công ty con. Thường xuyên kiểm soát hành trình của c...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Sale Logistics

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ALS có nhu cầu tuyển dụng Sale Logistics cho công ty con. Thực hiện chào bán các dịch vụ logistics của Công ty...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí SALE kho lưu trữ tài liệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Sales phụ trách mảng kho phục vụ chuỗi cung ứng lạnh và kho lưu...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Sales Leader

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Sales Leader phụ trách dịch vụ ga hàng không kéo dài làm việc t...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí Sales Manager

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, ALS đang tìm kiếm ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí Sales Manager phụ trách chuỗi cung ứng lạnh làm việc tại Công t...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

ALS tuyển dụng vị trí SALE vận tải tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ALS có nhu cầu tuyển dụng Sale vận tải. Tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho khách hàng: Chào giá, lên dự thảo hợp...

24.02.2022 Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS