PSA Cargo Vietnam chào mua công khai cổ phiếu Sotrans

30.06.2023

Mới đây, Sotrans (Công ty CP Kho vận Miền Nam – Mã: STG) đã đồng ý đề nghị chào mua công khai từ PSA Cargo Solutions Vietnam Investment (Singapore). Ngoài ra, Sotrans cũng uỷ quyền cho chủ tịch HĐQT và/hoặc tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết và các tài liệu hỗ trợ để hoàn tất việc chào mua công khai.

Tiến trình thời gian của thương vụ như sau:

  • Vào ngày 19/05/2023, PSA Cargo Solutions Vietnam Investment đã mua 24,47 triệu cổ phiếu STG, tương đương với mức sở hữu vốn điều lệ từ 0 lên 24,9%, trở thành cổ đông lớn của Sotrans.
  • Giai đoạn từ 19/05 đến 16/06/2023: Công ty CP Giao nhận vận tải In Do Trần đã bán 24 465 086 cổ phiếu so với mức tổng cổ phiếu đăng ký là 29 476 007 của đơn vị này, tỷ lệ bán thành công là 83% và giảm sở hữu từ 98,31% về 74,03% vốn điều lệ. Với lượng cổ phiếu đăng ký còn lại, Công ty CP Giao nhận vận tải In Do Trần giải thích rằng chưa phù hợp với giá mục tiêu.
  • Đến ngày 20/6, PSA Cargo Solutions Vietnam Investment đã gửi đề nghị chào mua công khai đến Sotrans để tăng sở hữu vốn điều lệ từ 24,9% lên 30% tại Sotrans. Cụ thể, PSA Cargo Solutions Vietnam Investment sẽ chào mua thêm 5 010 921 cổ phiếu STG với mức giá không được công bố.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/06, cổ phiếu STG đã giảm 1100 đồng về ngưỡng 47 300 đồng/cổ phiếu.

Được biết, PSA International Pte Ltd thuộc PSA Corporation Limited – Đơn vị vận hành cảng và chuỗi cung ứng chủ yếu tại Singapore và Antwerp (Bỉ), là một trong những đơn vị vận hành cảng lớn nhất trên thế giới tại các cảng của 26 quốc gia gồm các cảng nước sâu, đường sắt và cơ sở nội địa.

PSA Corporation Limited thuộc sở hữu của Temasek Holding – Công ty quản lý tài sản của Chính phủ Singapore

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/sotrans-stg-chap-thuan-cho-psa-cargo-solutions-vietnam-investment-chao-mua-cong-khai-nang-so-huu-len-30-post324886.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS