Tỉnh Quảng Ninh thu hồi dự án cảng Cái Lân của VIMC

25.08.2023

Theo quyết định 2407 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành vào ngày 18/08, trong đó có thông báo về việc thu hòi huỷ bỏ các quyết định, văn bản của tỉnh đã phê duyệt và giao thực hiện với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ logistics cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, chủ đầu tư của dự án là VIMC.

Ngoài quyết định đã nêu trên, còn có các văn bản khác về:

  • Quyết định thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistics cảng Cái Lân
  • Văn bản về việc đầu tư dự án khu dịch vụ logistics cảng Cái Lân
  • Văn bản về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistics cảng Cái Lân
  • Văn ản về việc thự hiện dự án đầu tư xây dựng khu dich vụ logistics cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy và
  • Dự á đầu tự xây dựng kho bãi container phục vụ các cảng tại đồi Gềnh Táu, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Lý do chính về việc thu hồi, huỷ bỏ dự án xuất phát từ việc dự án không thể đưa vào hoạt động theo mục tiêu ban đầu được duyệt, tính từ thời điểm dự án được triển khai từ năm 2023

Ngoài ra, dự án này cũng không còn phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 và Quy hoạch TP Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023.

Còn với dự án kho bãi container tại đồi Gềnh Táu, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long theo văn bản 4373 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này cũng đã thu hồi địa điểm, chấm dứt chủ trương đầu tư và huỷ bỏ quy hoạch san nền tỷ lệ 1/500 để phục vụ san lấp mặt bằng khu dịch vụ logistics cảng Cái Lân theo quyết định số 1551 ngày 16/04/2019.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao TP Hạ Long đôn đốc VIMC thực hiện các thủ tục bàn giao trả lại đất cho nhà nước trước ngày 25/08/2023.

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/vimc-logistics-bi-quang-ninh-thu-hoi-du-an-tai-cang-cai-lan-20180504224288077.htm

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS