Nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2

17.06.2024

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã công bố dữ liệu cho thị trường hàng không toàn cầu vào tháng 4 năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm về nhu cầu trong quý hai (Q2).

Tổng nhu cầu, được đo bằng tấn-km hàng hóa (CTKs*), tăng 11,1% so với mức của tháng 4 năm 2023 (11,6% đối với các hoạt động quốc tế). Đây là tháng thứ năm liên tiếp có mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Công suất, được đo bằng tấn-km hàng hóa khả dụng (ACTKs), tăng 7,1% so với tháng 4 năm 2023 (10,2% đối với các hoạt động quốc tế).

"Nhu cầu hàng không bắt đầu quý hai với mức tăng vững chắc 11,1%. Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn kinh tế, có vẻ như các yếu tố căn bản cho sự phát triển mạnh mẽ của hàng không đang ngày càng được củng cố. Trong những tháng gần đây, nhu cầu hàng không đã tăng ngay cả khi Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) cho thấy khả năng suy giảm. Với PMI hiện nay chỉ ra sự tăng trưởng, triển vọng cho nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục là rất khả quan," ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc IATA, cho biết.

Có một số yếu tố trong môi trường hoạt động cần lưu ý:

Trong tháng 4, các PMI cho sản lượng sản xuất toàn cầu và đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã chuyển sang mức tích cực (lần lượt là 51,5 và 50,5). Đây là lần đầu tiên trong hai năm mà PMI đơn đặt hàng xuất khẩu mới nằm trong vùng tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp tăng 1,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, trong khi thương mại xuyên biên giới toàn cầu giảm 0,8%. Lạm phát duy trì ở mức tương đối ổn định tại Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản vào tháng 4 với các tỷ lệ lần lượt là 3,4%, 2,6% và 2,5%. Trung Quốc báo cáo mức tăng 0,2% về giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước—một tín hiệu tích cực trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc.

Hiệu suất khu vực tháng 4

Các hãng hàng không khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) cao nhất trong tất cả các khu vực, đạt 14,0% vào tháng 4. Nhu cầu trong thị trường Châu Á tăng 13,2% so với tháng 4 năm 2023, và tuyến Châu Á - Châu Âu tăng 17,7%. Tuyến Trung Đông - Châu Á tăng 10,4%, thấp hơn 9,5 điểm phần trăm (ppt) so với mức tăng trưởng ghi nhận vào tháng 3. Công suất tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Bắc Mỹ chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) thấp nhất trong tất cả các khu vực, chỉ đạt 7,0% vào tháng 4. Nhu cầu trên tuyến thương mại Châu Á - Bắc Mỹ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tuyến Bắc Mỹ - Châu Âu tăng 5,6%, đánh dấu mức tăng trưởng nhu cầu lớn nhất cho tuyến này kể từ tháng 9 năm 2022. Công suất tháng 4 tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Châu Âu chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) đạt 12,7% vào tháng 4. Hàng không nội khối Châu Âu tăng 34,4% so với tháng 4 năm 2023, phản ánh mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong hơn một thập kỷ và tăng 8,1 ppt so với tháng trước. Các tuyến Châu Âu - Trung Đông chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu đạt 30,1%, giảm 8,5 ppt so với con số của tháng trước. Công suất tháng 4 tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Trung Đông chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) đạt 9,4% vào tháng 4. Thị trường Trung Đông - Châu Âu hoạt động đặc biệt tốt với mức tăng trưởng hàng năm đạt 30,1%, vượt xa mức tăng trưởng của Trung Đông - Châu Á là 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Công suất tháng 4 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Châu Mỹ Latinh chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) đạt 11,7% vào tháng 4. Công suất tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Châu Phi chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu hàng không năm so với năm (YoY) đạt 10,6% vào tháng 4. Nhu cầu trên thị trường Châu Phi - Châu Á tăng 25,8% so với tháng 4 năm 2023. Công suất tháng 4 tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Source: https://www.iata.org/en/pressroom/2024-releases/2024-05-29-01/ 

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS