Hàng không dẫn đầu về tăng trưởng vận tải hàng hoá

03.03.2023

Theo thống kê tháng 2/2023 từ Bộ Giao Thông Vận Tải cho biết, vận tải hàng hoá ước đạt gần 191 triệu tấn, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, hàng không là ngành dẫn đầu về mức tăng (50%), tiếp theo đó là đường bộ (24,6%), đường thuỷ (43%) và đường biển (17,6%). Một trường hợp ngoại lệ không có mức tăng là đường sắt giảm 7,5%.

Đối với vận chuyển hành khách, tổng sản lượng ước đạt của toàn ngành là 363,6 triệu lượt, tăng 23,7% với với năm ngoái. Vận chuyển hành khách đường biển là lĩnh vực có tốc độ tăng cao nhất với 60,7%, sếp sau là đường sắt với 59%, đường thuỷ 57,5%, và đường bộ 20,6%

Về nhiệm vụ tháng 3, lãnh đạo Bộ Giao Thông Vận Tải cho biết sẽ tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải, tăng cường thanh kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động vận tải, nhất là vận tải đường bộ. Cùng với đó, bộ cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý các hoạt động vận tải, khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của các phương tiện tham gia vào kinh doanh vận tải.

Nguồn: https://vtc.vn/hang-khong-dan-dau-ve-tang-truong-trong-nhom-van-tai-hang-hoa-ar745386.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS