Alibaba tách riêng Cainiao logistics

31.03.2023

Cainiao logistics là một trong sáu đơn vị sẽ tách khỏi công ty mẹ trong bối cảnh Alibaba đang có đợt tái cấu trúc lớn nhất trong 24 năm vừa qua.

Trong thông báo mới nhất, tập đoàn thương mại điện tử này cho biết tập đoàn sẽ tách thành 6 nhóm, mỗi nhóm sẽ được quản lý bởi Giám đốc và ban lãnh đạo riêng.

Động thái này sẽ “Giúp cải thiện các công ty của chúng tôi trở nên linh hoạt, gia tăng vai trò ra quyết định, phản hồi tốt hơn với thay đổi của thị trường, thúc đẩy sáng tạo để nắm bắt cơ hội theo từng ngành nghề của nhóm công ty đó”.

Các đơn vị có thể được lên sàn chứng khoán trong tương lai, các nhóm côngty sẽ theo mô hình holding theo công bố từ tập đoàn cho biết

Cụ thể, 6 nhóm công ty của Alibaba sẽ bao gồm: nhóm Cloud Intelligence, Taobao Tmall, nhóm dịch vụ địa phương, nhóm kỹ thuật số toàn cầu, Cainiao smart logistics, truyền thông kỹ thuật số và giải trí. 

“Thị trường là phép thử tốt nhất, và từng nhóm công ty có thể theo đuổi gọi vốn hoặc IPO riêng khi họ sẵn sàng” theo ông Daniel Zhang, người tiếp tục giữ vai trò chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Alibaba trong email thông báo đến toàn bộ nhân sự. 

“Bước chuyển này đánh dấu thay đổi cách quản trị cho nền tảng 24 năm tuổi của công ty, định vụ các lĩnh vực kinh doanh của Alibaba để nắm bắt các cơ hội và tăng trưởng”

Theo đó, ông Wan Lin sẽ là người nắm giữ vị trí giám đốc cho nhóm Cainiao Smart Logistics

Cainiao đã đầu tư lĩnh vực vận hành hàng hoá hàng không trong những năm trở lại đây thông qua việc hợp tác với nhiều hãng hàng không để nhắm đến mục tiêu vận chuyển trong vòng 24 giờ đến bất kỳ đâu tại Trung Quốc và 72 tiếng toàn cầu. 

Source: https://www.aircargonews.net/sectors/e-commerce-logistics/alibaba-to-split-off-its-cainiao-logistics-unit/

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS