Xuất nhập khẩu hàng hoá tăng trên 5% trong tháng 5

09.06.2023

Mới đây, Tổng cục thống kế đã có báo cáo về kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 5 ước đạt 55,86 tỷ USD, tương đương với mức tăng 5,3% so với tháng trước. 

Hình ảnh minh họa

Về kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong tháng 5 đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Tỷ trọng khu vực kinh tế trong nước tăng 7,79 tỷ USD, tăng 1%, khu vực FDI (bao gồm cả dầu thô đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%

Về kim ngạch nhập khẩu ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4%; Khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ USD, tương đương mức tăng 3,8%, khu vực FDI đạt 17,5 tỷ USD, tăng 7,8%

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể,xuất khẩu giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 17,9%, xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm là 23 mặt hàng, và chiếm tỷ trọng xuất khẩu đến 87,4%. Trong số 23 mặt hàng này có 7 loại có giá trị xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%.

Thông tin các mặt hàng xuất nhập khẩu trong tháng 5 cụ thể như sau:

 • Nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản có kim ngạch xuất khẩu đạt 2,9 tỷ ÚD, tăng 9,5%
  • Rau quả tăng 2 lần so với tháng trước ở mức 500 triệu USD
  • Gạo đạt 530 triệu USD, tăng 53,1%
  • Cà phê đạt 418 triệu USD, tăng 28,5%
  • Thuỷ sản đạt 800 triệu USD, giảm 23,9%
 • Nhóm hàng công nghiệp chế biển đạt 115,9 tỷ USD, giảm 6,6%
  • Điện thoại và linh kiện đạt 3,9 tỷ USD, giảm 5,2%
  • Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD,giảm 11,4%
  • Giày xép đạt 2 tỷ USD, giảm 5,4%
  • Dệt may đạt 2,6 tỷ USD,giảm 16,6%
  • Gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 21,1%
 • Nhóm nhiên liệu khoảng sản đạt 382 triệu USD, giảm 18,3%
  • Xăng dầu giảm 51,2%
  • Than đá giảm 18%
  • Dầu thô tăng 14,2%
  • Quặng và khoáng sản khác tăng 6,8%

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/xuat-khau-tung-buoc-phuc-hoi-duy-tri-xuat-sieu-175141.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS