Thông báo chi trả cổ tức năm 2023

05.07.2024

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

[Mẫu] Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản
Thông báo vv chi trả cổ tức 2023

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS