Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

30.04.2024

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS