Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

26.06.2024

Ngày 21/06, tại Ga hàng hóa ALS, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không ALS (ALS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ).

Đại hội có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

Tại đây, Hội đồng quản trị và TGĐ đã báo cáo về tình hình hoạt động, kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024. 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của ALS diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024 và năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133
Website: https://als.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/als.com.vn

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS