Điều kiện miễn thuế đối với nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất xuất khẩu

09.02.2023

Bài viết sẽ cung cấp những thông tin chuyên gia chi tiết liên quan đến việc xử lý thuế đối với hàng nhập để sản xuất xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, để nhận được những ưu đãi về thuế khi nhập khẩu, không chịu thuế GTGT, kho ngoại quan phải đáp ứng được các điều kiện được quy định trong luật thuế xuất nhập, nhập khẩu, luật quản lý ngoại thương cùng các văn bản quy phạm có liên quan.

Cơ sở pháp lý về điều kiện miễn thuế cho hàng hóa?

Trong khoản 1, điều 4 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có đề cập:

“Khu phi thuê quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của Pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bởi hàng rào cứng, bảo đảm các điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh. Các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu”.

Tương tự như trên, Luật Quản lý ngoại thương, khoản 4 điều 3 cũng có nói:

“Khu vực hải quan riêng là khu vực địa lý được xác lập trên lãnh thổ Việt Nam, tuân theo quy định của Pháp luật Việt Nam và điều ước Quốc tế (mà VN là thành viên); có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu”.

Luật thương mại VN trong khoản 2, điều 28 định nghĩa:

“Nhập khẩu hàng hóa là hoạt động đưa hàng hóa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ những khu vực đặc biệt nằm trong lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của Pháp luật”.

Nghị định 134/2016/NĐ-CP, điều 12 được sửa đổi bổ sung trong khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP nêu thêm:

“Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7, điều 16 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Quy định về điều kiện công nhận kho ngoại quan và khu phí thuế quan?

Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện công nhận kho ngoại quan có đề cập một số điểm chính:

- Kho ngoại quan phải nằm trong các khu vực theo quy định tại khoản 1 điều 62 luật Hải quan

- Kho ngoại quan cần được ngăn cách với khu vực xung quanh, bảo đảm bảo các điều kiện làm việc cho cơ quan Hải quan

- Diện tích tối thiểu là 5.000m2, khu vực kho chứa hàng phải đạt từ 1.000m2 trở lên. Bãi ngoại quan chuyên dùng tối thiểu từ 10.000m2 trở lên và không yêu cầu diện tích kho

- Có hệ thống công nghệ, phần mềm kết nối hải quan, camera giám sát có thể truy xuất, kết nối khi cần.

> Xem thêm các thông tin về kho ngoại quan

Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) có nêu:

“Các hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với nước ngoài; Hàng hóa dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phí thuế quan và giữa các khu phí thuế quan với nhau”.

Các khu phi thuế quan theo quy định bao gồm:

- Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

- Kho/khu bảo thuế

- Kho ngoại quan/khu kinh tế thương mại đặc biệt

- Các khu kinh tế đặc thù được hưởng ưu đãi về thuế như khu phí thuế quan theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.

Trường hợp miễn thuế nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu?

Đối với trường hợp nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, để xác định doanh nghiệp có được miễn thuế hàng hóa hay không cần xem xét:

1. Kho ngoại quan đáp ứng được định nghĩa là khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đồng thời phải là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4, điều 3 luật Quản lý ngoại thương

2. Hoạt động xuất khẩu đáp ứng điều kiện quy định tại điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP

3. Hoạt động xuất khẩu đáp ứng điều kện 

Nếu hoạt động nhập hàng để sản xuất của đơn vị đáp ứng các yêu cầu trên sẽ được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT (dựa trên cơ sở các quy định được nêu ở trên).

Trên đây là bài viết tổng hợp trả lời của các chuyên gia (cán bộ hải quan) về trường hợp hàng hóa được miễn thuế hay không khi nhập hàng từ nội địa từ kho ngoại quan để sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đã cung cấp thêm được nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Theo dõi và thu thập thêm nhiều thông tin chính xác, hữu ích về thị trường Logistics Việt Nam tại ALS.

(Bài viết được tổng hợp từ báo diễn đàn doanh nghiệp).

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS