Quy định nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa

28.09.2021

Quy định về việc nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phí thuê quan được quy định chi tiết trong Quyết định 2628/QĐ-BTC ngày 9/12/2016.

Cùng ALS tìm hiểu chi tiết hơn về thủ tục, trình tự cụ thể của quy định này thông qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện của hàng hóa để nhập từ kho ngoại quan vào nội địa hoặc khu phí thuế quan?

Để hàng hóa có thể nhập kho ngoại quan vào nội địa hay các khu phí thuế quan cần đảm bảo không nằm trong danh mục sau:

- Hàng có quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu.

- Hàng mà Thủ tướng chính phủ có quyết định không được chuyển cửa khẩu, trừ các mặt hàng là vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu với mục đích phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa tại Việt Nam.

- Các hàng hóa thuộc diện buộc phải tái xuất không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam

2. Trình tự nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa?

Việc thực hiện nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan được thực hiện trực tiếp tại trụ sở các cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống thông quan điện tử của Tổng Cục hải quan.

Tham khảo: Hệ thống kho ngoại quan tại ALS

Các bước xử lý được thực hiện tuần tự bao gồm:

- Bước 1: Thực hiện việc kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan

- Bước 2: Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. 

Chi tiết các bước thực hiện, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

3. Các căn cứ pháp lý tham khảo về quy định nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa?

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết hơn những thông tư, nghị định và luật hải quan được nêu chi tiết dưới đây để hiểu thêm về quy định nhập kho hàng từ kho ngoại quan vào nội địa nói riêng cũng như cả quy trình xuất nhập kho ngoại quan.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

- Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàu chính về quy định thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất nhập khẩu, nhập khẩu VÀ quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về quy định nhập hàng từ kho ngoại quan vào nội địa. Nếu có thêm những thắc mắc hay cần tư vấn về dịch vụ kho ngoại quan này, hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của ALS để được hỗ trợ nhanh nhất.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS