Đề xuất đầu tư dự án khu cảng, logistics và phi thuế quan tại Quảng Nam

17.11.2023

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có văn bản chỉ đạo Ban quản lý các khu kinh tế (KTT), khu công nghiệp (KCN) của tính, cùng với các sở ngành liên quan về đề xuất thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cảng và logistics cảng với quy mô 143ha sang dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu cảng, logistics và phi thuế quan 173ha. 

Trong buổi họp với UBND tính Quảng Nam, Ban quản lý các KTT và KCN của tính về báo cáo nội dung vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư với một số dự án của Thaco Group tại khu kinh tế mở Chu Lai.

Cụ thể, Thaco Group đề xuất được tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cảng và logistics cảng rộng 143ha sang dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu cảng, logistics và phi thuế quan rộng 173ha. 

Sau khi lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Ban quản lý các KTT và KCN giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy mô, tính chất của dự án trước đây. Cùng với đó là hướng dẫn, phối hợp với doanh nghiệp lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

“Sau khi chủ trương đầu tư Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Tỉnh rà soát lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây cho Nhà đầu tư để đề nghị cấp có thẩm quyền xác định lại giá đất cụ thể và điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định”, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.

Nguồn: https://baodauthau.vn/de-xuat-dau-tu-du-an-khu-cang-logistics-va-phi-thue-quan-tai-quang-nam-post146376.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS