Tổng quan logistics Việt Nam

24.11.2022

Báo cáo này nhằm cung cấp thêm thông tin về ngành logistics Việt Nam giai đoạn 2020-2021, bao gồm các số liệu thống kê về các phương thức vận tải, phân bổ doanh nghiệp logistics và nguồn nhân lực theo vùng địa lý và các số liệu thống kê khác.

Source: https://vneconomy.vn/tong-quan-logistics-viet-nam.htm

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS