Bộ Công Thương thông báo về việc in các mẫu C/O ưu đãi trên giấy A4 thông thường

14.10.2022

Vừa qua, vào ngày 10/10/2020, Bộ Công Thương có quyết định Thông báo số 257/TB-BCT về vụ việc thương nhân kinh doanh đề nghị cấp một số loại C/O  ưu đãi có thể tải mẫu C/O trên giấy A4 từ Hệ thống Quản lý và cấp giấy chứng nhận xuất xứ lĩnh vực công nghệ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys).

Để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp cũng như tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, Thông báo số 257/TB-BCT được ký từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đề cập cấp một số loại C/O có thể tải mẫu in C/O và in từ hệ thống eCoSys tại địa chỉ website https://ecosys.gov.vn.

Hình ảnh: hồ sơ C/O trên website ecosys.gov.vn

Các loại C/O mà thương nhân kinh doanh có thể tự in trên mặt giấy trắng, kích thước cỡ A4 theo tiêu chuẩn ban hành của ISO bao gồm các mẫu cụ thể như: AK,  AI,  AJ, E, D. S, AANZ, AHK, VC, VN-CU, VK, VJ, RCEP và CPTPP.

Trong thời hạn chuyển tiếp từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2023, thương nhân kinh doanh vẫn được tiếp tục sử dụng các mẫu C/O do Bộ Công Thương phát hành cho thương nhân.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã thông cụ thể tới các cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác FTA trên thế giới về nội dung nêu ở trên. Trong trường hợp có vướng mắc và phát sinh vấn đề trong quá trình thực hiện, thương nhân có thể liên hệ tới Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương để kịp thời xử lý  theo hai cách sau:

Hotline: 024 2220 5361

Email: xnk-xxhh@moit.gov.vn

Xem Thông báo số 257/TB-BCT tại đây.

Source: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/bo-cong-thuong-thong-bao-ve-viec-in-cac-mau-c-o-uu-dai-tren-giay-a4-thong-thuong.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS