Tìm hiểu về thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện?

03.11.2022

Các bệnh án của bệnh nhân cần được lưu lại trong thời gian nhất định. Cùng tìm hiểu quy định về thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện thông qua bài viết dưới đây.

I. Hồ sơ bệnh án là gì?

Hồ sơ bệnh án được lập và lưu trữ theo quy định tại điều 59 Luật khám chữa bệnh năm 2009 theo đó:

- Hồ sơ bệnh án là các tài liệu y học, y tế và pháp lý. Mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sơ khám, chữa bệnh.

- Hồ sơ bệnh án sẽ được lập khi:

+ Người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh;

+ Hồ sơ bệnh án được lập bằng giấy hoặc bằng bản điện tử (ghi đầy đủ các mục yêu cầu trong hồ sơ bệnh án)

+ Hồ sơ bệnh án sẽ bao gồm đầy đủ các tài liệu, thông tin đến người bệnh và quá trình khám chữa bệnh chi tiết.

II. Một số quy định chung về lưu trữ hồ sơ bệnh án?

Các quy định này được nêu rõ trong tại Mục 5 Phần II Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, cụ thể:

- Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng cần được giữ gìn, bảo quản tốt theo đúng quy định về pháp luật lưu trữ;

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định;

- Khai thác và sử dụng bệnh án theo đúng quy định.

III. Thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện?

Sau khi người bệnh ra viện trong 24 giờ, các khoa trong viện phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ theo quy chế và chuyển đến khâu phân loại và lưu trữ.

Các hồ sơ bênh án được phân loại và chuyển bảo quản:

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú lưu trữ ít nhất 10 năm. 

- Hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt lưu trữ ít nhất 15 năm. 

- Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong cần được lưu trữ tủ riêng, theo thứ tự từng năm, lưu trữ ít nhất 20 năm.

IV. Quy định về việc sử dụng hồ sơ bệnh án lưu trữ?

Người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh quyết định về việc khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án mà đơn vị mình lưu trữ trong một số trường hợp sau:

- Đại diện cơ quản Nhà nước quản lý về y tế trực tiếp kiểm tra các cơ sở khám chữa bênh, các cơ quan điều tra, giám sát, thanh tra, tòa án chuyên ngành y tế, bảo hiểm, giám định pháp y, luật sự được mượn hồ sơ bệnh án để đọc tại chỗ hoặc sao chếp phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép:

- Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, bác sỹ, người hành nghề trong cơ sở khám chữa bệnh được mượn bệnh án để nghiện cứu, đọc tài chỗ hoặc sao chép phục vụ cho nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

- Người bệnh, gia đình người bệnh hoặc đại diện của người bệnh có thể yêu cầu nhận được bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định.

Các đối tượng sử dụng thông tin hồ sơ bệnh án cần đảm bảo giữ bí mật và chỉ sử dụng thông tin trong bệnh án theo đúng quy định, mục địch đã đề nghị nói ở trên (phân loại theo từng nhóm sử dụng).

Các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tham khảo thêm: Kho quản lý tài liệu tối ưu cho doanh nghiệp

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện. Nếu cần tư vấn thêm về quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án hay dịch vụ bảo quản, lưu trữ giấy tờ, văn bản đặc thù của các cơ sở khám chữa bệnh, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS