Tầm quan trọng của logistics xanh tới sự phát triển kinh tế xã hội toàn cầu và Việt Nam

15.11.2021

Logistics là một trong những lĩnh vực có nhiều tác động tới môi trường với việc vận chuyển hàng hóa chiếm khoảng 8% lượng khí thải Carbon Dioxide năng lượng trên toàn thế giới. 

Kho bãi và quản lý vận tải có khả năng bổ sung thêm 3% tổng số này. Do vậy, Logistics xanh trong dài hạn sẽ liên quan nhiều hơn đến việc cắt giảm phí thải Carbon xả ra ngoài môi trường.

1. Các đặc điểm của logistics xanh

Quan niệm về logistics xanh ở mỗi quốc gia đều có sự khác biệt nhất định. Do đó, những đặc điểm của logistics xanh cũng được nhận thức ở những góc độ khác nhau. Tuy nhiên, có thể nhận thấy một số những đặc điểm cơ bản của logistics xanh được thừa nhận rộng rãi như sau:

  • Quá trình vận chuyển hàng hóa phải sử dụng nhiều phương thức vận tải (vận tải đa phương thức), sử dụng phương tiện vận tải xanh, ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch, vận tải bằng đường thủy tạo ra lượng khí thải thấp hơn 4 - 5 lần, đường sắt thấp hơn 7-8 lần so với đường bộ. Nếu lập kế hoạch mạng lưới vận chuyển hàng hóa và bố trí trung tâm phân phối và lựa chọn tuyến đường giao thông hợp lý, tránh đi lại nhàn rỗi, vận chuyển đối lưu sẽ giúp giảm chi phí.
  • Tối ưu hóa chiến lược bố trí kho và hàng tồn kho để giảm chi phí logistics và ô nhiễm môi trường. Thiết kế hệ thống kho bãi sử dụng năng lượng hiệu quả, khai thác năng lượng xanh, thiết kế công trình bền vững. Bố trí kho hợp lý, dự trữ nhiều hoặc ít đều tạo ra sự lãng phí dẫn đến chi phí lưu trữ tăng lên. Do đó, cần nghiên cứu về khối lượng cung, cầu, tính toán tỉ lệ chi phí hàng tồn kho để áp dụng chiến lược hàng tồn kho thích hợp.
  • Ứng dụng logistics ngược nhằm tạo chi phí thấp, tận dụng tối đa nguyên liệu, đảm bảo xử lý tốt hàng hóa khi khách hàng trả lại và giảm thiểu rác thải.
  • Hiện nay, bao bì là một công cụ tiếp thị khá quan trọng nhưng có thể chiếm đến 12% chi phí của nhiều mặt hàng và việc thực hiện bao bì xanh khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế hoặc phân hủy sinh học. Việc sử dụng bao bì xanh giúp doanh nghiệp khẳng định sự đóng góp và các hoạt động cho xã hội, từ đó nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

2. Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng

Trong Hội nghị tổng kết dự án Vận tải hàng hóa và Logistics bền vững khu vực Mekong ngày 10 tháng 1 năm 2019 đã đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế gắn liền với các hoạt động cân bằng sinh thái môi trường được đánh giá đang trở thành xu hướng tất yếu và là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển bền vững. 

Tại hội thảo, ông Tom Corrie, Phó ban Hợp tác Phát triển cho rằng: “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng hệ thống giao thông cũ dẫn đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu cao, tăng phát thải khí CO2 ra môi trường sẽ dần bị đào thải ra khỏi các hoạt động kinh doanh và hoạt động thương mại nếu không có các cải cách về môi trường và kịp thời thích nghi với xu hướng mới. “

Vì vậy, các dự án logistics xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với Việt Nam nói chung mà toàn khu vực nói riêng. Cập nhật và định hướng phát triển logistics xanh trong tương lai sẽ trở thành điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp không chỉ sống sót, mà còn phát triển mạnh mẽ trong ngành. 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS