Quy định về lưu trữ hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp

01.11.2022

Thông tin về nhân viên, cơ cấu tổ chức, cán bộ trong công ty cũng cần được lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định.

Cùng tìm hiểu thời gian quy định về lưu trữ hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp qua bài viết dưới đây.

I. Các thông tin lưu trữ về nhân sự trong doanh nghiệp?

Các thông tin về nhân viên trong doanh nghiệp sẽ liên quan đến đến 2 phân nhóm tài liệu lưu trữ được quy định trong điều 3, thông tư 09/2011/TT – BNV bao gồm:

* Nhóm 3: Tài liệu cơ cấu tổ chức

Các giấy tờ, văn bản cần lưu lại thông tin bao gồm các loại như: công tác tổ chức cán bộ chung, xây dựng đề án tổ chức ngành, cơ quan, hồ sơ xây dựng và thực hiện biên chế, …

* Nhóm 4: Tài liệu về quản trị, hành chính, nhân sự

Các giấy tờ, văn bản cần lưu lại thông tin bao gồm các loại như: tài liệu lao động, tiền lương nói chung, công văn trao đổi về tiền lương, hồ sơ nâng lượng, …

Chi tiết về các loại văn bản cho từng nhóm sẽ được đề cập chi tiết hơn trong phần quy định về thời gian lưu trữ giấy tờ của hồ sơ nhân sự ở phần tiếp theo.

II. Thời gian quy định lưu trữ hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp?

Mỗi loại giấy tờ, hồ sơ nhân sự, tổ chức cán bộ sẽ có thời hạn lưu trữ khác nhau. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào bảng phân loại dưới đây để tra cứu thời gian bảo quản giấy tờ, văn bản hợp lý theo đúng quy định.

* Đối với tài liệu tổ chức cán bộ

STT

Tên nhóm hồ sơ tài liệu lưu trữ

Thời gian bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

1

Tập văn bản về công tác tổ chức, cán bộ gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

2

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

3

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Quý, tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

4

Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

 

5

Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

6

Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và các đơn vị trực thuộc

7

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chứ

8

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế

9

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ

10

Hồ sơ về quy hoạch cán bộ

20 năm

11

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ

70 năm

12

Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra chuyển ngạch hàng năm

- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển

- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi

20 năm

5 năm

13

Hồ sơ kỷ luật cán bộ

70 năm

14

Hồ sơ giải quyết chế độ (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội …

15

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

Vĩnh viễn

16

Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ

70 năm

17

Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

18

Tài liệu quản lý các cơ sở đào tạo, dạy nghề trực thuộc

- Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm

- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi, tư liệu, tham khảo

Vĩnh viễn

10 năm

19

Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ

10 năm

20

Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

20 năm

21

Hồ sơ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

10 năm

22

Công văn trao đổi về công tác tổ chức, cán bộ

* Đối với tài liệu lao động, tiền lương nhân sự

STT

Tên nhóm hồ sơ tài liệu lưu trữ

Thời gian bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

1

Tập văn bản về tiền lương gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

2

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hiện

Vĩnh viễn

3

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện

4

Hồ sơ nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

5

Công văn trao đổi về tiền lương

10 năm

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích liên đến thới gian quy định về lưu trữ hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp. Nếu có thêm những thắc mắc hay cần tư vấn về quy trình bảo quản, giấy tờ đặc thù này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS