Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam giới thiệu sách trắng VLA 2018

18.11.2018

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) lần đầu tiên công bố Sách trắng VLA 2018.

Ông Nguyễn Tương, Cố vấn cấp cao VLA - một trong những người chịu trách nhiệm biên soạn Sách trắng VLA, cho biết Sách trắng VLA 2018 nhằm cung cấp một cách đầy đủ và đáng tin cậy nhất các thông tin và số liệu về Hiệp hội nói riêng và ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, các khuyến nghị cụ thể với Chính phủ để phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Sách trắng 2018, dày 196 trang được ấn hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo 10 phần, với nhiều nội dung chính. Trong đó, đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế Việt Nam; Giới thiệu tóm tắt các văn bản pháp luật quan trọng của Việt Nam gần đây liên quan đến dịch vụ logistics; Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN - Hệ thông thông quan tự động của Việt Nam; Tình hình phát triển hạ tầng logistics Việt Nam, ngành dịch vụ logistics Việt Nam; các thông số chi tiết về hoạt động của ngành hạ tầng dịch vụ Logistic và các khuyến nghị VLA với các cơ quan chức năng để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành dịch vụ Logistic của Việt Nam...

Theo ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch VLA, ấn phẩm này hữu ích không chỉ cho các DN kinh doanh dịch vụ logistics trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng trong hoạt động kinh doanh, mà còn cung cấp thông tin giúp các cơ quan quản lý Nhà nước tham khảo trong việc quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến ngành dịch vụ logistics cũng như giúp các DN nước ngoài có thông tin trong việc mở rộng đầu tư, hợp tác, phát triển với các DN logistics Việt Nam.

Theo Báo mới

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS