Hà Nam: Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 mở rộng thêm 100 ha

07.03.2023

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 179/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam.

Thông tin tổng quan 

Theo Quyết định 179/QĐ-TTg, chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2 - tỉnh Hà Nam và ủng hộ cho Công ty TNHH Hợp Tiến làm nhà đầu tư.

Dự án này sẽ sử dụng 100 ha đất và sẽ được triển khai tại các xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo và Chân Lý thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 976,83 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư đóng góp vốn 146,52 tỷ đồng và vốn huy động là 830,30 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoạt động từ ngày 6/3/2023 đến ngày 15/11/2069 và thời hạn hoàn thành không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.
 

Đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch KCN Thái Hà đã được phê duyệt 

Để đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của pháp luật, Quyết định 179/QĐ-TTg đã chỉ rõ các trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án và quản lý nhà nước về khu công nghiệp. 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về thẩm định chủ trương đầu tư dự án và quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định pháp luật. Các bộ, ngành có liên quan cũng chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cũng phải đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, thẩm định dự án phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và kiểm tra, giám sát dự án triển khai phù hợp với vị trí quy hoạch phát triển khu công nghiệp Thái Hà đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các loại đất nông nghiệp khác trong phạm vi thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc góp đủ vốn theo cam kết và việc đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp của Nhà đầu tư; kiểm tra việc sử dụng đất, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ và các công trình xã hội khác được thực hiện đúng quy hoạch, đúng kế hoạch được phê duyệt và được quản lý, sử dụng đúng mục đích; đảm bảo việc quản lý đất đai, quản lý khu công nghiệp, đối với các dự án có quy mô lớn, sử dụng đất đai quy hoạch phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bền vững trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh Hà Nam cũng phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phân cấp thẩm quyền đối với Dự án theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Tiến, nhà đầu tư của dự án, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP và có trách nhiệm góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết. Công ty chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
 

Source: https://baodautu.vn/ha-nam-khu-cong-nghiep-thai-ha-giai-doan-2-mo-rong-them-100-ha-d184963.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS