Đề xuất phương thức điện tử thay cho nội dung ghi nhãn gắn trực tiếp trên hàng hóa

17.06.2022

Đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hoá bằng phương thức điện tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành lấy ý kiến.

Nội dung của dự thảo nêu rõ, mọi nội dung ghi trên nhãn hiệu điện tử được thể hiện trên các trang web phải có chỉ dẫn thông tin trên hàng hóa hoặc bao bì của sản phẩm. Bên cạnh đó, điều này còn có thể được thể hiện trên mã QR, mã vạch, mã số có gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì của sản phẩm.

Những thông tin thể hiện trên nhãn hiệu sản phẩm bằng phương thức điện tử phải được đặt ở những nơi phù hợp và có thể dễ dàng đọc được bằng mắt thường hoặc thiết bị.

Tại điểm D khoản 1 điều 10 của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, một số nội dung sửa đổi có nêu rõ, bổ sung thêm phương thức điện tử thay cho việc ghi nhãn hiệu trực tiếp gắn trên các hàng hóa hoặc bao bì thành phẩm, có ghi trong tài liệu kèm theo, ngoại trừ một số nội dung như: ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, thông tin cảnh báo theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP.

Còn các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được bổ sung, sửa đổi theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP có thể được hiển thị thêm hình thức ghi nhãn hiệu bằng phương thức điện tử.

Mọi nội dung được thể hiện trên nhãn hiệu của hàng hóa phải tương ứng và chính xác với nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử, không được phép sai lệch, thiếu thông tin, bản chất của hàng hóa, sản phẩm.

Đảm bảo thực hiện các phương thức điện tử được dùng như: mã QR, website, mã quét chính xác, trung thực và phải tra cứu được một cách nhanh chóng

Nội dung trên website phải thể hiện và chứa được những thông tin đầy đủ chó đến khi hết thời hạn sử dụng. Trong trường hợp thông tin trên nhãn hiệu sản phẩm được sửa đổi, các lần cập nhật thì cần phải sửa đổi kịp thời, chính xác và đầy đủ các nội dung liên quan.

Nếu thay đổi nội dung ghi trên nhãn hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp cần phải cập nhật thông tin nhanh chóng trên đường dẫn của website hiện hành, đồng thời  phải tiến hành lưu giữ hồ sơ về việc thay đổi nội dung ghi trên nhãn hàng hóa của mình để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu cung cấp việc sửa đổi.

Đối với trường hợp sử dụng mã vạch thì doanh nghiệp cần phải kết nối từ cơ sở dữ liệu, mã số, mã vạch quốc gia, mã vạch quốc tế thông qua phương thức điện tử.
 

Tham khảo tại: https://logistics.gov.vn/elogistics/de-xuat-quy-dinh-phuong-thuc-noi-dung-ghi-nhan-hang-hoa-bang-phuong-thuc-dien-tu

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS