Chuyển đổi số là gì và ý nghĩa của việc chuyển đổi số ở VN?

12.08.2021

Chuyển đổi số góp phần vào việc thay đổi tư duy, cách thức tổ chức con người, dữ liệu và quy trình để tạo ra những giá trị mới.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Cùng ALS tìm hiểu chuyển đối số là gì và ý nghĩa của việc thực hiện chuyển đổi số với bối cảnh hiện tại ở Việt Nam.

1. Định nghĩa chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc ứng dụng, tích hợp các công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng công nghệ làm nền tảng, nòng cốt thay đổi cách thức vận hành của mô hình kinh doanh cũng như góp phần tạo ra giá trị kinh tế, sự linh hoạt, tốc độ.

Với việc chuyển đổi số, mọi phương thức điều hành, lãnh đạo, văn hóa và quy trình làm việc trong công ty sẽ thay đổi. Các mô hình kinh doanh truyền thống trước kia sẽ được thay thế dẫn bởi các mô hình dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud) hay mô hình Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), …

2. Vai trò của chuyển đổi số ở Việt Nam?

Theo nghiên cứu, việc chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp:

- Tăng tốc độ ra thị trường

- Tăng cường vị thế cạnh tranh 

- Tăng năng suất của nhân viên

- Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận

- Nâng cao trải nghiệm, thu hút khách hàng

Tại Việt Nam, các mô hình chuyển đổi số đang đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp.

Ứng dụng việc chuyển đối số đang ra thêm nhiều dịch vụ có ích hơn cho người dân và tận dụng tối đa nguồn lực xã hội. Tuy nhiên cũng chính việc chuyển đổi số lại gây ra những mâu thuẫn, đặc biệt là với cách thức kinh doanh truyền thống.

Xu hướng chuyển đổi số bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn để tồn tại và phát triển. 

Với dân số đông, khả năng tiếp cận công nghệ cao, nền kinh tế ổn đỉnh, Việt Nam đang được đánh giá có lợi thế rất lớn trong việc chuyển đổi số và góp phần tạo nên những đột phá trên thị trường, góp phần xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Sự khác biệt giữa chuyển đổi số và số hóa?

Không ít người đang đánh đồng số hóa (Digitization) và chuyển đổi số (Digitalization). 

Số hóa đơn thuần là việc các doanh nghiệp sử dụng các công cụ kỹ thuật để tự động hóa và cải thiện hiệu suất làm việc tại thời điểm hiện tại mà không làm thay đổi bản chất nội tại của mô hình kinh doanh.

Chuyển đổi số thì khác. Đây là một quá trình biến đổi toàn diện. Nó giống như quá trình tiến hóa từ kén – sâu – bướm. Việc chuyển đổi số đem cách làm hiện tại thay đổi hoàn toàn, một số trường toàn bộ các bộ phận doanh nghiệp đều được cơ cấu và thay đổi đề phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động mới. Việc làm này nhằm đảm bảo mục tiêu cải tiến toàn diện và tạo ra nhiều giá trị với tổ chức hơn.

Tóm lại, nếu mới chỉ đầu tư vào công nghệ nhằm số hóa các chức năng thì đó chưa đủ để chuyển đổi số thực sự cho một doanh nghiệp hay cả một ngành, lĩnh vực. Việc số hóa mới chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Chuyển đổi số đòi hỏi tính cách mạng, sử mở rộng, phải thay đổi liên tục, thử nghiệm, thích nghi nhằm tối ưu hóa quy trình, tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất và số hóa các sản phẩm của mình.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn khái niệm số hóa cũng như chuyển đổi số cùng ý nghĩa của việc chuyển đối số với sự phát triển của doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS