Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip để định danh xác thực điện tử trong ký kết Hợp đồng điện tử

21.10.2022

Tiện ích của ứng dụng gắn chip định danh thẻ CCCD - xác thực điện tử trong việc ký hợp đồng hiện nay.

Nhằm mục tiêu giúp người dân được hưởng các lợi ích của chuyển đổi số, các doanh nghiệp công nghệ có thể tiếp cận được một tệp lớn khách hàng tiềm năng, ứng dụng gắn chip định danh CCCD - xác thực điện tử trong ký kết hợp đồng phục vụ mục đích Thương mại điện tử đang là một trong những giải pháp thông minh, tiện ích giúp người tham gia ký kết hợp đồng điện tử sau khi được hoàn tất các nội dung sẽ phải xác minh danh tính thông qua ứng dụng chip điện tử trên thẻ CCCD để đảm bảo việc xác minh chính xác các thông tin, sinh trắc học được lưu trữ trong chip điện tử trên thẻ. Nếu không sớm triển khai thực hiện thì các thông tin, giấy tờ thủ tục cần xác minh danh tính công dân sẽ dễ xảy ra sai sót.

Giám đốc Trung tâm tin học và công nghệ số, Cục thương mại điện tử và Kinh tế số ông Lê Đức Anh chia sẻ, việc áp dụng sử dụng thẻ CCCD gắp chip điện tử để định danh trong các hoạt đồng ký kết hợp đồng điện tử sẽ là giải pháp hiệu quả, tiện ích vô cùng quan trọng và cần thiết cho Bộ Công Thương khi triển khai thực hiện Trục Hợp đồng điện tử Việt Nam trong vấn đề hỗ trợ chứng thực hợp đồng điện tử Việt Nam, xác thực điện tử chủ thể ký kết hợp đồng điện tử.

Bên cạnh đó, việc gắn thẻ CCCD gắn chip định danh này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ Hợp đồng điện tử có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề cung cấp dịch vụ về hợp đồng điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Giải pháp này phù hợp với tính pháp lý do Bộ Công Thương quy định, yêu cầu người ký phải được xác thực danh tính gốc từ Bộ Công An.

Gần đây, Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục thương mại điện tử và Kinh tế số đã kết hợp với Bộ Công Thương tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử (Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT) đã giới thiệu cho Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu, cơ quan, ban ngành về tiện ích cả giải pháp gắn chip điện tử trên thẻ CCCD. 

Đồng thời, hướng dẫn người dân và các doanh nghiệp về cách sử dụng, vận hành và tích hợp các thông tin trên “Căn cước công dân gắn chip” cho việc định danh, xác thực ký kết hợp đồng điện tử và chứng thực hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Source: https://logistics.gov.vn/elogistics/ung-dung-the-cccd-gan-chip-de-dinh-danh-xac-thuc-dien-tu-trong-ky-ket-hop-dong-dien-tu

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS