Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2022 của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục

15.04.2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 3/2022 đạt mức cao kỷ lục với trị giá là 67,37 tỷ USD, tăng 38,1% so với tháng 2/2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 34,71 tỷ USD, tăng 48,2% và trị giá nhập khẩu là 32,66 tỷ USD, tăng 28,7% so với tháng 2. 

Tính trong quý I/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 176,75 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,4% và trị giá nhập khẩu đạt 87,64 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2021. 

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3 là 46,89 tỷ USD, tăng 35,7% so với tháng 2/2022, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp này trong quý I/2022 lên 123,05 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý I/2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 115,39 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,3%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: Châu Mỹ: 36,38 tỷ USD, tăng 13,7%; châu Âu: 19,17 tỷ USD, tăng 9,8%; châu Đại Dương: 3,96 tỷ USD, tăng 28,7% và châu Phi: 1,86 tỷ USD, tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tham khảo tại: https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tong-tri-gia-xuat-nhap-khau-hang-hoa-thang-32022-cua-viet-nam-dat-muc-cao-ky-luc-347208.html

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS