Thông báo Vv chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021

22.07.2022

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2021. 

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2021
Mẫu đăng ký chuyển khoản

Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông!

Xin trân trọng thông báo!

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS