Thông báo Vv báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thúy Nga

03.12.2020

THÔNG BÁO

Vv báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thúy Nga

Ngày 03/12/2020, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) nhận được Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thúy Nga với nội dung cụ thể như sau:

- Họ và tên cổ đông: Trần Thúy Nga

- Số CMND: 001192006104 cấp ngày 27/4/2016 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư

- Mã cổ đông: CD0249

- Số lượng cổ phần sở hữu: 7.900 CP

Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải lên website Công ty, nếu ALS không nhận được bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện gì liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất nêu trên, ALS sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho bà Trần Thúy Nga theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS