Thông báo về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

19.04.2016

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2016, chi tiết trong file đính kèm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2016

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS