Thông báo về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi

24.11.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS