Thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

25.05.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

MẪU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

MẪU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS