Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

25.05.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS