Thông báo về việc báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chuyển đổi cho trái chủ Lê Thị Hồng Nhung

10.09.2019

THÔNG BÁO

Vv báo mất và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chuyển đổi

cho trái chủ Lê Thị Hồng Nhung

Ngày 10/9/2019, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) nhận được Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi của trái chủ Lê Thị Hồng Nhung với nội dung cụ thể như sau:

- Họ và tên trái chủ: Lê Thị Hồng Nhung

- Số CMND: 036186000204 cấp ngày 01/10/2014 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư

- Mã trái phiếu: ALS_TPCĐ_2017

- Số Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu: CD0059

- Số trái phiếu chuyển đổi sở hữu: 469 TP

Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải lên website Công ty, nếu ALS không nhận được bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện gì liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi bị mất nêu trên, ALS sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi cho bà Lê Thị Hồng Nhung theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS