Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13.07.2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN PHÒNG HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS