Thông báo phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

05.09.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS