Thông báo phát hành cổ phiếu

25.05.2017

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Quyết định số 45 ngày 25/5/2017 của HĐQT về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS