Thông báo điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ 2015

20.11.2015

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tăng vốn điều lệ.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2015

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS