Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi

05.12.2017

Công ty Công ty Cổ phần Logistis Hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về Quyết định số 67/QĐ-HĐQT/ALS ngày 05/12/2017 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017. Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS