Thông báo về việc chi trả trái tức, trái phiếu chuyển đổi

20.06.2019

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chi trả trái tức, trái phiếu chuyển đổi. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

Thông báo chi trả trái tức, trái phiếu chuyển đổi

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS