Sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

25.08.2020

Điều chỉnh, bổ sung nhiều thủ tục

Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng đồng ý sửa đổi tên 2 thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Y tế và 1 TTHC của Bộ Công Thương;

Sửa đổi thời gian thực hiện của 8 TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và gộp thành 2 TTHC từ các thủ tục khác của bộ này.

Đồng thời, Quyết định số 1258/QĐ-TTg bổ sung thêm 44 TTHC của các bộ.

Trong đó có 6 của Bộ Công Thương; 1 của Bộ Giao thông vận tải; 12 của Bộ NN & PTNT; 6 của Bộ Quốc phòng; 3 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 15 của Bộ Y tế; 1 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, đưa ra khỏi Quyết định số 1254/QĐ-TTg tổng số 38 TTHC.

Cụ thể, 1 của Bộ Công Thương; 4 của Bộ NN & PTNT; 14 của Bộ Quốc phòng; 8 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2 của Bộ Công an; 1 của Bộ Y tế; 3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 1258/QĐ-TTg đã thay thế các Danh mục tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg (gồm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, KTCN phải sửa đổi, bổ sung; Nhóm hàng hóa các bộ, ngành phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, KTCN phải ban hành kèm theo mã số HS) bằng các Danh mục tương ứng quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg.

Đặc biệt, Quyết định số 1258/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 1254/QĐ-TTg liên quan đến thời gian thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa phải KTCN; xây dựng văn bản quy phạp pháp luật về quản lý, KTCN…

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Quyết định 1258/QĐ-TTg thể hiện quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo 1899 trong việc chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai NSW, ASW.

Mục tiêu quan trọng đặt ra là hoàn thành thực hiện các TTHC liên quan đến phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua NSW. Đồng thời là cơ sở pháp lý cần thiết để các bộ, ngành tiếp tục mở rộng, triển khai các TTHC, tạo điền kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân.

Cần thiết điều chỉnh

Theo Tổng cục Hải quan, để thực hiện nội dung tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ, ngành thống nhất quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống CNTT để kết nối TTHC thông qua NSW và đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai các bộ, ngành đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số TTHC.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng- Chủ tịch Ủy ban 1899 tại Thông báo kết luận số 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019 và Thông báo kết luận số 292/TB-VPCP ngày 15/8/2019, trong năm 2019 các bộ, ngành cần triển khai mới 61 TTHC.

Kết quả rà soát điều chỉnh Quyết định số 1254/QĐ-TTg, các bộ đã giảm số lượng thủ tục cần triển khai trong năm 2019 xuống còn 51 thủ tục.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/7/2020, Cơ chế một cửa quốc gia có 200 TTHC của 13 bộ, ngành kết nối, với trên 3,2 triệu hồ sơ của khoảng 40.000 doanh nghiệp.

Theo Báo Hải quan (ALS)

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS