Vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) là gì?

25.07.2023

Khái niệm vận đơn không còn quá xa lạ với mọi người. Đây là một loại chứng từ vận chuyển làm căn cứ về việc người vận chuyển đã nhận số lượng hàng hoá với các chủng loại, tình trạng cụ thể. Vận đơn nhận để bốc là một trong các loại vận đơn quan trọng. Bạn đã hiểu rõ cận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) là gì và đặc điểm của nó chưa? 

Ngay sau đây, hãy cùng ALS tìm hiểu chi tiết nhé

I. Vận đơn nhận để bốc là gì? 

Trên vận đơn show* “Received for shipment” (RFS) gọi là Vận đơn đã nhận hàng để xếp chỉ ra rằng một lô hàng đã được hãng vận tải biển nhận tại cảng, nhưng chưa được chất lên tàu được chỉ định.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thường sử dụng thuật ngữ Vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading): vận đơn thể hiện việc người vận chuyển đã nhận hàng của người giao hàng, người gửi hàng, nhưng hàng chưa được bốc lên tàu. Vận đơn loại này cũng là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa và là chứng từ sở hữu hàng hóa (trừ khi có quy định khác). 

Nhiều ngân hàng không chấp nhận “vận đơn nhận để bốc”. Loại vận đơn này có thể bị ngân hàng từ chối thanh toán, trừ khi thư tín dụng L/C quy định cho phép. Vận đơn nhận để bốc cũng có thể thanh toán được nếu hợp đồng mua bán và L/C quy định rõ vấn đề này. Khi hàng đã thực tế được xếp lên tàu, có thể đóng dấu hoặc ghi thêm chữ "đã xếp" để biến thành vận đơn đã xếp hàng. Vận đơn đã xếp hàng (shipped on board B/L) là loại vận đơn được cấp sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Loại vận đơn này có giá trị chứng cứ rất lớn - chứng tỏ hàng hóa đã được xếp lên tàu và người bán đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng cho người mua theo hợp đồng mua bán.

Một khái niệm dễ bị nhầm lẫn với vận đơn nhận để bốc là vận đơn nhận đã xếp hàng (shipped on board B/L). Đây là vận đơn được cấp sau khi hàng hóa đã được thực tế xếp lên phương tiện vận chuyển, chẳng hạn như tàu biển. Khi đã có vận đơn đã xếp hàng, đây là dấu hiệu rằng người vận chuyển đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng theo hợp đồng mua bán và hàng hóa đã được chuyển đi.

Việc ngân hàng chấp nhận "vận đơn nhận để bốc" có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của thư tín dụng (L/C). Một số ngân hàng có thể từ chối thanh toán nếu vận đơn không phải là "vận đơn đã xếp hàng." Do đó, để đảm bảo thanh toán và chuyển hàng hóa thành công, quan trọng là hợp đồng mua bán và thư tín dụng L/C phải quy định rõ ràng về loại vận đơn được chấp nhận.

II. Đặc điểm vận đơn nhận để bốc

Nếu so sánh thời gian cấp vận đơn với thời gian bốc hàng lên tàu thì người ta chia ra:

+ Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on Board B/L)

+ Vận đơn nhận hàng để xếp/vận đơn nhận để bốc (Received for Shipment B/L)

1. Đặc điểm của vận đơn nhận để bốc

Thứ nhất, vận đơn nhận để bốc được sử dụng trong các tình huống khác nhau:

 • Giao hàng thông qua nhiều người trung gian: Đôi khi trong quá trình giao nhận hàng hóa, có thể có nhiều người trung gian tham gia, như người gom hàng và người giao nhận. Vận đơn nhận để bốc sẽ xác nhận việc hàng hóa đã được giao cho người chuyên chở, tạo cơ sở để chuyển hàng tới đích cuối cùng.
 • Giao hàng từ kho đến kho: Trong trường hợp này, hàng hóa đã được chuyển từ một kho lưu trữ tới một kho khác. Vận đơn nhận để bốc có thể được sử dụng để xác nhận việc hàng đã được giao cho người chuyên chở và sẵn sàng để chuyển đi.

Thứ hai, Một số ngân hàng có thể từ chối thanh toán nếu vận đơn không phải là "vận đơn đã xếp hàng." Tuy nhiên, việc thanh toán qua thư tín dụng L/C có thể cho phép vận đơn nhận để bốc được chấp nhận. Điều này phụ thuộc vào quy định cụ thể của thư tín dụng.

Thứ ba, khi hàng hóa đã thực tế được xếp lên tàu hoặc phương tiện vận chuyển khác, vận đơn nhận để bốc có thể được chuyển đổi thành vận đơn đã xếp hàng (shipped on board B/L) bằng cách đóng dấu hoặc ghi thêm chữ "đã xếp.

2. Khi nào vận đơn nhận để bốc có thể chuyển đổi thành vận đơn đã xếp hàng 

Việc chuyển đổi vận đơn nhận để bốc thành vận đơn đã xếp hàng (shipped on board B/L) là quan trọng để xác nhận rằng hàng hóa đã thực tế được xếp lên tàu và giao hàng cho người mua. Vận đơn nhận để bốc có thể chuyển đổi thành vận đơn đã xếp hàng được thực hiện bằng cách: 

 • Đóng dấu hoặc ghi thêm chữ "đã xếp" (shipped on board) và ngày giờ xếp hàng lên tàu trên vận đơn nhận để bốc. Điều này sẽ biến vận đơn nhận để bốc thành vận đơn đã xếp hàng, chứng minh rằng hàng hóa đã được gửi đi.
 • Trả vận đơn nhận để bốc cho hãng tàu và lấy vận đơn đã xếp hàng (shipped on board B/L) từ hãng tàu. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chính sách và quy định của từng hãng tàu, không phải hãng tàu nào cũng cho phép chuyển đổi vận đơn như vậy. Do đó, người gửi hàng cần kiểm tra kỹ điều khoản của hãng tàu trước khi yêu cầu chuyển đổi.

Trong trường hợp vận đơn nhận để bốc không thể chuyển sang vận đơn đã xếp hàng. Người gửi hàng có thể bị người mua hàng hoặc ngân hàng thanh toán từ chối nhận vận đơn nhận để bốc vì loại vận đơn này không chứng minh được hàng đã được xếp lên tàu và giao hàng cho người mua. Hoặc có thể bị mất quyền sở hữu hàng hóa; bị trễ hạn thanh toán. 

III. Nội dung vận đơn nhận để bốc

Nội dung của vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) bao gồm thông tin quan trọng về việc vận chuyển hàng hóa từ người gửi hàng (người bán) đến người nhận hàng (người mua) thông qua người vận chuyển (công ty vận tải). Dưới đây là một tóm tắt các thông tin chính thường có trong vận đơn nhận để bốc:

 • Tên và địa chỉ người vận chuyển: Thông tin về công ty vận tải hoặc người vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa.
 • Cảng xếp hàng: Địa điểm nơi hàng hóa được gửi và sẵn sàng để vận chuyển.
 • Cảng dỡ hàng: Địa điểm đích cuối cùng mà hàng hóa sẽ được giao đến.
 • Tên và địa chỉ người gửi hàng: Thông tin về người bán hoặc người gửi hàng hóa.
 • Tên và địa chỉ người nhận hàng: Thông tin về người mua hoặc người nhận hàng hóa (rất quan trọng để xác định người nhận hàng).
 • Đại lý, bên thông báo chỉ định: Nếu có, đại diện hay người được chỉ định thông báo trong vận đơn.
 • Tên hàng, ký mã hiệu, số lượng kiện, trọng lượng cả bì hoặc thể tích: Mô tả chính xác về loại hàng hóa, số lượng, và thông tin liên quan khác.
 • Cước phí và phụ phí trả cho người vận tải, điều kiện thanh toán: Thông tin về giá cước và các khoản phụ phí cần trả cho người vận tải, cũng như các điều kiện thanh toán liên quan.
 • Thời gian và địa điểm cấp vận đơn: Thông tin về ngày và địa điểm mà vận đơn được cấp.
 • Số bản gốc vận đơn: Số lượng bản gốc của vận đơn được cung cấp.
 • Chữ ký của người vận tải (hoặc của thuyền trưởng hoặc người đại diện của thuyền trưởng, hoặc đại lý): Chữ ký xác nhận của người vận tải hoặc người đại diện của họ để xác nhận việc nhận hàng và cam kết vận chuyển.

IV. Vai trò của vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) là gì?

Vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Vận đơn này là bằng chứng xác nhận việc nhận hàng từ người gửi và cam kết vận chuyển hàng hóa đến điểm đích cuối cùng. Nó cũng là chứng từ sở hữu hàng hóa, xác định người sở hữu hàng và được sử dụng để giải quyết tranh chấp trong quá trình vận chuyển. 

Thông qua vận đơn nhận để bốc, người vận chuyển và người gửi hàng đồng ý với các điều kiện và quy định vận chuyển, bao gồm cước phí, phụ phí và các điều kiện thanh toán. 

Mong rằng với những chia sẻ của ALS, bạn đọc đã hiểu rõ khái niệm vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) là gì. Đồng thời hiểu rõ vai trò quan trọng của nó trong quá trình vận chuyển. 

Quý bạn đọc quan tâm thêm về những xu hướng và các tin tức về thị trường Logistics mới nhất, có thể theo dõi bản tin Logistics được update trên website của ALS hàng tuần.

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133
Website: https://als.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/als.com.vn

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS