Quyết định về việc chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019

12.11.2020

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ PHẦN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2019
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS