Quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội

30.05.2023

Quy trình lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Thời gian lưu trữ cũng như cách lưu trữ sao cho hiệu quả ra sao? Đây là vấn đề không phải ai cũng nắm được. Bạn có thể tham khảo thông tin hữu ích trong bài viết sau để hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội.

I. Quy định về lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội 

Theo quy định của pháp luật quy trình công tác lưu trữ của hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bao gồm các bước sau:

 • Đối với các hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được tổ chức lưu trữ theo mô hình thống nhất từ trung ương đến địa phương, được quản lý bằng phần mềm ứng dụng quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.
 • Đối với những hồ sơ được đưa vào lưu trữ cần được phân loại theo từng loại chế độ, thời gian giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 • Đối với các hồ sơ hưởng các chế độ xã hội tiếp nhận mới hàng tháng bảo hiểm xã hội tỉnh sau khi hoàn tất việc kiểm tra chuyển toàn bộ hồ sơ và quản lý, lưu trữ theo đúng vị trí được định vị tự động theo phần mềm của bảo hiểm xã hội Việt Nam

II. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định lưu trữ tài liệu, hồ sơ bảo hiểm xã hội

Các quy định về thời hạn bảo bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Các quy định này sẽ được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bảo hiểm xã hội quận huyện, thành phố thị xã thuộc tỉnh

III. Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu bảo hiểm xã hội 

Theo đó, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam gồm 02 mức:

1. Bảo quản vĩnh viễn

Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Một số hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn như: 

 • Sổ, tập lưu văn bản đi của cơ quan;
 • Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của Ngành, cơ quan;
 • Hồ sơ xây dựng Danh mục bí mật nhà nước; Hồ sơ mẫu dấu của cơ quan, đơn vị;
 • Hồ sơ giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử;
 • Hồ sơ, tài liệu tổng hợp về quy định biểu tượng của Ngành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bài phát biểu, thuyết trình, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn Quốc hội, tại các sự kiện lớn của Lãnh đạo Ngành, cơ quan, số ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác của Lãnh đạo, Thư ký Lãnh đạo Ngành, đơn vị, hồ sơ ISO của Ngành, đơn vị; các Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề dài hạn, hằng năm…

2. Bảo quản có thời hạn

Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được xác định thời hạn bảo quản theo số năm cụ thể và bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, đến khi hết thời hạn bảo quản sẽ được thống kê trình Hội đồng xác định giá trị tài liệu xem xét để quyết định tiếp tục bảo quản hay loại ra tiêu hủy. Hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản được xác định thời hạn bảo quản từ 5 năm đến 70 năm.

Tùy theo từng loại hồ sơ bảo hiểm xã hội mà hồ sơ tài liệu bảo hiểm xã hội sẽ được lưu trữ, bảo quản được xác định theo số năm cụ thể:

 • Các loại hồ sơ có thời gian bảo quản 5 năm bao gồm: các loại hồ sơ, tài liệu vì tổ chức sơ kết, hội nghị công tác của ngành, đơn vị, cơ quan theo từng tháng, từng quý.
 • Các loại hồ sơ về việc xây dựng quy trình, quy phạm về pháp luật do cơ quan khác chủ trì. Các loại báo cáo tổng hợp, thống kê, các loại hồ sơ về việc cấp phát lại thẻ bảo hiểm y tế
 • Các loại hồ sơ có thời gian bảo quản 20 năm bao gồm: các loại tài liệu hồ sơ xây dựng kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch chung của ngành trong vòng sáu đến chín tháng. Các loại hồ sơ nâng lương cán bộ, viên chức, sổ theo dõi công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp.
 • Các loại hồ sơ có thời gian bảo quản, lưu trữ 50 năm bao gồm: các loại hồ sơ, văn bản, tài liệu hóa về việc chỉ đạo và tăng cường công tác quản lý và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Các loại hồ sơ, tài liệu có thời gian lưu 70 năm bao gồm: các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, hồ sơ kỷ luật cán bộ hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Source: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?CateID=52&ItemID=13749

IV. BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được Quy định tại Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu này thì có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THBQ

(1)

(2)

(3)

 

Nhóm I. Hồ sơ, tài liệu hành chính, tổng hợp

 

 

1.1. Hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ

 

01

Tập văn bản đến:

- Văn bản của các cơ quan cấp trên quy định, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tài chính - kế toán, đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ

- Văn bản của các cơ quan cấp trên, các cơ quan, tổ chức khác gửi đến (gửi để biết)

- Văn bản đến: giới thiệu chữ ký, thông báo chuyển trụ sở, thông báo số điện thoại ...

 

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

 

10 năm

 

5 năm

02

Sổ, tập lưu văn bản đi của cơ quan:

- Tập lưu quyết định, quy định, quy chế

- Tập lưu công văn

 

Vĩnh viễn

50 năm

03

Sổ sách; sổ đăng ký văn bản đến

20 năm

04

Sổ ký giao, nhận văn bản của cơ quan, đơn vị

10 năm

05

Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

06

Hồ sơ xây dựng Danh mục bí mật nhà nước

Vĩnh viễn

07

Hồ sơ xây dựng Danh mục hồ sơ dự kiến hàng năm

20 năm

08

Hồ sơ quy định mẫu dấu của cơ quan, đơn vị

Vĩnh viễn

09

Hồ sơ quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị

20 năm

10

Hồ sơ về giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

20 năm

11

Hồ sơ về khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ

20 năm

12

Hồ sơ giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Vĩnh viễn

13

Hồ sơ tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị

20 năm

 

1.2. Hồ sơ, tài liệu hội nghị, hội thảo, hội họp

 

14

Hồ sơ tổ chức hội nghị kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do ngành, cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

15

Hồ sơ tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của ngành, cơ quan, đơn vị:

- Tổng kết năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

16

Hồ sơ về các cuộc họp của lãnh đạo ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

17

Hồ sơ tổ chức họp báo, đối thoại, tọa đàm của ngành, cơ quan

10 năm

18

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

Vĩnh viễn

19

Hồ sơ hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan tổ chức

Vĩnh viễn

20

Hồ sơ hội nghị công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ do cơ quan tổ chức

10 năm

21

Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

22

Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

20 năm

 

1.3. Hồ sơ, tài liệu tổng hợp

 

23

Hồ sơ quy định biểu tượng của ngành

Vĩnh viễn

24

Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Vĩnh viễn

25

Bài phát biểu, thuyết trình, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn Quốc hội, tại các sự kiện lớn của lãnh đạo ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

26

Số ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác của lãnh đạo, thư ký lãnh đạo Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

27

Hồ sơ ISO của ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

28

Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính

20 năm

29

Hồ sơ xây dựng chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

30

Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác chủ trì

5 năm

31

Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất

10 năm

32

Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề:

- Dài hạn, hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

33

Báo cáo điều tra cơ bản:

- Báo cáo tổng hợp

- Báo cáo cơ sở, phiếu điều tra

 

Vĩnh viễn

10 năm

34

Báo cáo phân tích và dự báo

Vĩnh viễn

 

1.4. Hồ sơ, tài liệu quản trị công sở

 

35

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trị công sở

Vĩnh viễn

36

Hồ sơ tổ chức thực hiện văn minh công sở

10 năm

37

Hồ sơ về công tác quốc phòng, toàn dân, dân quân tự vệ của cơ quan

10 năm

38

Hồ sơ phòng, chống cháy, nổ, thiên tai của cơ quan

10 năm

39

Hồ sơ sử dụng, vận hành ô tô, máy móc, thiết bị của cơ quan

Theo tuổi thọ thiết bị

40

Hồ sơ về công tác bảo vệ trụ sở cơ quan

10 năm

41

Sổ, sách cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm

5 năm

42

Hồ sơ về công tác y tế của cơ quan

10 năm

 

Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án

 

43

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động

Vĩnh viễn

44

Hồ sơ xây dựng các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của

Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

45

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

46

Hồ sơ xây dựng báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, chiến lược, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của ngành, đơn vị:

- Tổng kết

- Sơ kết

 

 

 

Vĩnh viễn

20 năm

47

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

48

Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch chung của ngành, đơn vị:

- Dài hạn, hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu tổ chức, cán bộ

 

49

Hồ sơ xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện điều lệ tổ chức, quy chế làm việc, chế độ, quy định về tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

50

Hồ sơ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

51

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ:

- Dài hạn, hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

52

Hồ sơ thành lập, đổi tên, thay đổi cơ cẩu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

53

Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

54

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

Vĩnh viễn

55

Hồ sơ xây dựng, thực hiện chỉ tiêu biên chế

Vĩnh viễn

56

Hồ sơ về công tác quy hoạch cán bộ

20 năm

57

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ

70 năm

58

Hồ sơ kỷ luật cán bộ

70 năm

59

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

Vĩnh viễn

60

Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...)

70 năm

61

Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ

70 năm

62

Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra chuyển ngạch hàng năm:

- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển

- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi

 

 

20 năm

5 năm

63

Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan

20 năm

 

Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu lao động, tiền lương

 

64

Hồ sơ xây dựng quy định, hướng dẫn về định mức lao động, chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp của Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

65

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

Vĩnh viễn

66

Hồ sơ xây dựng kế hoạch về lao động, tiền lương; Báo cáo kết quả thực hiện:

- Dài hạn, hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

67

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

68

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động:

- Nghiêm trọng

- Không nghiêm trọng

 

Vĩnh viễn

20 năm

69

Hợp đồng lao động vụ việc

5 năm sau khi chấm dứt Hợp đồng

70

Hồ sơ nâng lương cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

 

Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán

 

71

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính, kế toán

Vĩnh viễn

72

Hồ sơ xây dựng kế hoạch về tài chính, kế toán, tài sản của Ngành, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện:

- Dài hạn, hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

73

Hồ sơ xây dựng tỷ lệ phí dịch vụ phải trả cho các cơ quan, tổ chức

Vĩnh viễn

74

Hồ sơ xây dựng quy trình lập và phân bổ dự toán hàng năm

Vĩnh viễn

75

Hồ sơ xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện

Vĩnh viễn

76

Hồ sơ xây dựng kế hoạch, thực hiện cấp chuyển kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện

Vĩnh viễn

77

Hồ sơ lập dự toán hàng năm của Ngành, cơ quan, đơn vị

Vĩnh viễn

78

Hồ sơ xây dựng Báo cáo tổng quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp của Ngành

Vĩnh viễn

79

Hồ sơ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

- Hàng năm

- 9 tháng, 6 tháng

- Quý, tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

80

Hồ sơ thẩm định, thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm

Vĩnh viễn

81

Hồ sơ phê duyệt quyết toán; thẩm tra, thẩm định quyết toán vốn đầu tư phát triển và các dự án của ngành, cơ quan, đơn vị

Vĩnh viễn

82

Hồ sơ xây dựng kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành

Vĩnh viễn

83

Sổ kế toán của cơ quan, đơn vị:

- Sổ kế toán tổng hợp

- Sổ kế toán chi tiết

 

20 năm

10 năm

84

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

10 năm

85

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

5 năm

86

Hồ sơ thỏa thuận, sửa đổi thỏa thuận liên ngành giữa BHXH Việt Nam và các ngân hàng, kho bạc nhà nước và các cơ quan khác

Vĩnh viễn

87

Hồ sơ mua sắm tài sản

20 năm

88

Hồ sơ về nhà, đất, công sở và cơ sở hạ tầng của ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

89

Hồ sơ chuyển nhượng, thanh lý, thuê, bàn giao tài sản cố định:

- Nhà, đất

- Tài sản khác

 

Vĩnh viễn

20 năm

90

Báo cáo kiểm kê, đánh giá, đánh giá lại tài sản cố định, thanh toán công nợ định kỳ, đột xuất

20 năm

….  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1556/QĐ-BHXH ngày 25/10/2019
của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Nguồn/ xem thêm: https://luatvietnam.vn/bao-hiem/quyet-dinh-1556-qd-bhxh-2019-thoi-han-bao-quan-ho-so-tai-lieu-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-177856-d1.html

IV. Đơn vị cho thuê kho lưu trữ hồ sơ tài liệu uy tín tại Việt Nam

Vào ngày (19/04/2022), tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI (FSI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác và ra mắt giải pháp toàn diện về lưu trữ vật lý kết hợp số hóa tài liệu.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải pháp tổng thể, kết hợp đồng bộ giữa lưu trữ tài liệu (hồ sơ, chứng từ, …) dạng vật lý và số hóa dữ liệu điện tử với độ an toàn, bảo mật cao, thuận tiện tra cứu, truy xuất được ra đời. 

Giải pháp này giúp cho khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản trị tổ chức. Giải pháp được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và lợi thế hàng đầu của hai doanh nghiệp: 

 • ALS – Đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kho vận, logistics
 • FSI  – Đơn vị hàng đầu Việt Nam về công nghệ số hoá tài liệu

Ngoài ra, ALS tiếp tục nâng cấp, mở rộng và phát triển thêm dịch vụ cho thuê kho bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu uy tín tại Hà Nội. Điều này giúp tổng khả năng lưu trữ của toàn hệ thống kho tài liệu của ALS lên tới 5.000.000 thùng trên diện tích hơn 5.000m2.

Dịch vụ số hóa tài liệu tại Hà Nội (Mới) | Als.com.vn

𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬  
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133
Website: https://als.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/als.com.vn

Hy vọng với các thông tin chúng tôi vừa cung cấp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ bảo hiểm xã hội. Đồng thời có thể áp dụng, vận dụng vào các lĩnh vực liên quan trong đời sống, xã hội.
 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS