Phí lưu hàng hóa tại kho sân bay Nội Bài

10.10.2021

Đối với những hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua đường hàng không mà chưa hoàn thiện thủ tục giấy tờ hải quan, quý khách có thể tham khảo lưu kho ngay tại các kho hàng sân bay Nội Bài của ALS để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, tiết kiệm chi phí vận chuyển cũng như thời gian hàng hóa thông quan.

1. Nguyên tắc giá dịch vụ lưu kho sân bay Nội Bài của ALS?

Bảng giá lưu kho sân bay Nội Bài của ALS được hiểu là bảng giá lưu kho tại Nhà ga hàng hóa ALS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bảng giá này áp dụng cho việc tính giá lưu kho hàng quốc tế và chuyển tải có sử dụng dịch vụ lưu kho hàng hoá của ALS. Các dịch vụ của ALS là các dịch vụ thuộc dịch vụ vận chuyển hàng không, các phát sinh trong phạm vi dịch vụ của ALS cung cấp đều tuân thủ theo các quy định về bồi thường và mức bồi thường không vượt quá mức bồi thường quy định cho hãng vận chuyển được quy định tại điều 8 Hợp đồng phục vụ mặt đất tiêu chuẩn IATA theo AHM 810 phiên bản 2008 hoặc phiên bản mới nhất.

Một số lưu ý về các đơn vị áp dụng cho việc tính giá dịch vụ lưu kho sân bay Nội Bài:

- Giờ: Làm tròn theo 01 giờ kể cả khi thời gian lưu kho chưa đủ 60 phút

- Block 24 giờ: Làm tròn theo 24 giờ kể cả khi thời gian lưu kho chưa đủ 24 giờ

- Ngày: Làm tròn theo 01 ngày kể cả khi thời gian lưu kho chưa đủ một ngày

- KVĐ: Vận đơn hàng không chính (MAWB), Vận đơn hàng không thứ cấp (HAWB) hoặc chứng từ hàng bưu điện (CN38 hoặc chứng từ bưu điện khác tương đương)

- KVĐ /lần: Số lần mà lô hàng trên một KVĐ làm thủ tục vào kho; trường hợp lô hàng bao gồm nhiều chủng loại hàng hoá yêu cầu nhiều loại hình lưu kho tương ứng, mỗi loại hình lưu kho được coi là 1 lần vào kho.

Cơ sở tính giá lưu kho dịch vụ bao gồm:

- Giá lưu kho hàng hoá tính trên cơ sở trọng lượng thật của lô hàng (gross weight) trên từng KVĐ

- Trường hợp lô hàng trên một KVĐ bao gồm cả loại hình lưu kho thông thường và lưu kho đặc biệt, giá lưu kho được tính gộp trên cơ sở trọng lượng thật của từng loại hình lưu kho tại các mốc thời gian lưu kho tương ứng.

- Trường hợp lô hàng về trên nhiều chuyến bay (đối với hàng nhập), hoặc được xuất đi trên nhiều chuyến bay theo quyết định của hãng (đối với hàng xuất) tiền lưu kho được tính theo nguyên tắc cộng dồn tiền lưu kho các phần của lô hàng, áp dụng miễn trừ theo đúng nguyên tắc cho từng phần của lô hàng.

- Loại hình lưu kho sẽ áp dụng theo nguyên tắc sau: Theo quy định về phục vụ hàng hoá của IATA và hướng dẫn của hãng vận chuyển, theo quy định của công ty phục vụ và theo yêu cầu của khách và điều kiện thực tế phát sinh dịch vụ.

2. Thời gian tính phí lưu kho sân bay Nội Bài ALS?

- Hàng xuất: Từ khi chấp nhận hàng đến khi hàng được đi trên chuyến bay thật sự cất cánh, loại bỏ khoảng thời gian được miễn trừ theo quy định vào đúng giai đoạn lưu kho tương ứng.

- Hàng nhập: Từ khi chuyến bay hạ cánh đến khi hàng giao cho người nhận, loại bỏ khoảng thời gian được miễn trừ theo quy định vào đúng giai đoạn lưu kho tương ứng.

- Hàng transit/chuyển tiếp: Bằng thời gian lưu kho hàng nhập từ khi chuyến bay hạ cánh đến khi hàng ra khỏi kho hàng nhập ALS, và thời gian lưu kho hàng xuất từ khi hàng vào kho hàng xuất ALS đến khi hàng đi trên chuyến bay tiếp theo.

Đối với hàng nhập, thời gian lưu kho được tính bổ sung nếu thời điểm khách đề nghị trả hàng vượt quá 60 phút kể từ khi làm thủ tục nhận hàng. Khách hàng phải thanh toán bổ sung nếu tiền lưu kho tại thời điểm này vượt quá số tiền lưu kho khách hàng đã thanh toán khi làm thủ tục nhận hàng.

3. Biểu giá dịch vụ lưu kho sân bay Nội Bài của ALS?

Biểu giá dịch vụ lưu kho hàng hóa tại sân bay Nội Bài của ALS được công bố ở phần dịch vụ Nhà ga hàng hóa trên website của công ty.

Quý khách có thể tham khảo thêm phần “Bảng giá” với các file chi tiết định kèm để cập nhật các biểu giá:

- Dịch vụ xử lý hàng hóa quốc tế

- Dịch vụ lưu kho

- Dịch vụ khác, …

Xem chi tiết thêm tại: https://als.com.vn/dich-vu/ga-hang-hoa (Kéo tìm phần bảng giá)

Lưu ý: Biểu giá này là không cố định. Chúng tôi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của thị trường và đảm bảo theo các quy định của Nhà nước.

Nếu quý khách có những thắc mắc về phí lưu kho sân bay Nội Bài, hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất.

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS