Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016

16.05.2016

Công ty Cổ phần Logistics hàng không xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016:

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS