Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

29.04.2021

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông.

NGHỊ QUYẾT SỐ 10A NQ-HĐQT ALS GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Nhận hỗ trợ & tư vấn

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng với chuyên gia của ALS